Monday, June 17, 2019

VII Kongres Infrastruktury Polskiej (12 czerwiec 2019)

Adam wziął udział w dyskusji panelowej podczas VII Kongresu Infrastruktury Polskiej 2019. Tematyka panelu dotyczyła dróg samorządowych, a dokładniej "Inwestycje w drogi samorządowe – skala potrzeb a rzeczywistość". Adam zwrócił uwagę m.in. na konieczność podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących procesu inwestycji i utrzymania w oparciu o systemowe zarządzanie aktywami i proaktywną strategię.

EATA conference in Granada, Spain (3-5 June 2019)

Adam presented his paper "Practical overlay design method for geogrid reinforcement of asphalt layers" during 8th European Asphalt Technology Association (EATA) Conference in Granad, Spain. Great place and excellent conference!

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Adam Zofka @ EATA2019