Thursday, February 2, 2023

EATA2023 conference

 Dziesiąta Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Technologii Asfaltowych EATA, organizowana przez Katedrę Inżynierii Transportowej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej oraz Fundację Rozwoju Usług Infrastruktury Transportowej (FRUIT) odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2023 na Politechnice Gdańskiej. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej, Ministra Infrastruktury Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

Rejestracja na konferencję już trwa! Wstępny program i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie www.eata2023.com


Fundacja FRUIT
Wednesday, August 31, 2022

Change in Adam's email / phone

Starting with September 1st, 2022, Adam is no longer working at the Road and Bridge Research Institute (IBDiM). Thus his email and phone number have changed. Please contact him using adam.zofka at gmail.com

Zaczynając od 1 września 2002 r. Adam nie pracuje już w IBDiM i dlatego jego emial/numer telefonu uległy zmianie. W celu kontaktu, proszę użyć adam.zofka na gmail.com
Friday, May 20, 2022

Wręczenie nominacji profesorskiej w Pałacu Prezydenckim

W dniu 18 maja 2022 r. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Adam otrzymał z rąk Pan Prezydent RP Andrzeja Dudy nominację profesorską.  

On May 18 2022, Adam receives an official Professor title from the President of Poland Andrzej Duda.

Więcej szczegółow na stronie Prezydenta (link) oraz stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki (link).

Relacja z ceremonii dostępna jest w YouTube (link, Adam pojawia się  około minuty 11:55).


President and Adam

President and Adam with his family

 

Saturday, January 30, 2021

225 citations in 2020

Best year in terms of citations - 225 according to Google Scholar

Najlepszy rok pod względem cytowań - 225 razy według bazy Google Scholar 

More stats on my Publons profile 

Więcej statystyk na profilu PublonsThursday, June 4, 2020

Profesor Adam Zofka

Postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku Prezydent RP Pan Andrzej Duda nadał Adamowi Zofka tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Akt nadania tytułu profesora dla Adama Zofka

Monday, March 2, 2020

International Workshop Colombia 2020 RMPD

Adam participated in the International Workshop Colombia 2020 organized by Universidad de los Andes in Cartagena. It was also a chance for a meeting of the Editorial Board for the prestigious Road Materials and Pavement Design (LINK), world-class international journal. Adam is serving as Associate Editor since 2019 among other 14 experts from all over the world. During the workshop Adam gave two presentations related to SIEC11.5t project.

Adam, William G. Buttlar (USA), Luis Guillermo Loria (Costa Rica),
Gabriele Tebaldi (Italy), Silvia Caro (Colombia), Bernhard Hofko
(Austria), Jo Sias (USA), Jorge B. Sousa (Portugal),
Hervé Di Benedetto (France), Manfred N. Partl (Switzerland)

It's Colombia not Columbia