Friday, September 20, 2019

200 lat Jeneralnej Dyrekcji Dróg i Mostów w Królestwie Polskim

Adam participated in seminar to celebrate 200 years of Polish National Road Administration.  More info under this LINK
Adam wziął udział w seminarium w ramach obchodów 200 lat od powołania Jeneralnej Dyrekcji Dróg i Mostów w Królestwie Polskim, czyli Centralnej Administracji Drogowej, której kontynuatorem działań jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Więcej informacji TUTAJ.