Wednesday, December 21, 2016

Visit from Prof. Michael Wistuba

Prof. Michael Wistuba came to IBDiM on December 20th, 2016. He met with several researchers and visited our laboratories. It was a productive visit! Thank you.
Prof. Wistuba and Adam in asphalt lab

Saturday, December 10, 2016

Ph.D. defense of Rita Kleizienė

Adam attended Ph.D. defense of Rita Kleizienė at VGTU (Lithuania). Congrats Rita!

Adam Zofka, Audrius Vaitkus, Rita Kleizienė and Donatas Čygas

Friday, December 2, 2016

Nawierzchnie drogowe 2016

Adam uczestniczył w IV Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016".  (Seminar on road pavements constructed with asphalt concrete and Portland cement concrete)
Adam Zofka