Friday, December 2, 2016

Nawierzchnie drogowe 2016

Adam uczestniczył w IV Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016".  (Seminar on road pavements constructed with asphalt concrete and Portland cement concrete)
Adam Zofka