Monday, July 31, 2023

Video from EATA2023 conference

Enjoy this 1-minute video from the EATA2023 conference in Gdańsk Poland. EATA2023 was co-organized by the Gdańsk University of Technology (Gdańsk Tech) and Foundation for the Development of Transport Infrastructure Services (FRUIT). 

Thursday, February 2, 2023

EATA2023 conference

 Dziesiąta Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Technologii Asfaltowych EATA, organizowana przez Katedrę Inżynierii Transportowej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej oraz Fundację Rozwoju Usług Infrastruktury Transportowej (FRUIT) odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2023 na Politechnice Gdańskiej. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej, Ministra Infrastruktury Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

Rejestracja na konferencję już trwa! Wstępny program i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie www.eata2023.com


Fundacja FRUIT