Thursday, February 2, 2023

EATA2023 conference

 Dziesiąta Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Technologii Asfaltowych EATA, organizowana przez Katedrę Inżynierii Transportowej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej oraz Fundację Rozwoju Usług Infrastruktury Transportowej (FRUIT) odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2023 na Politechnice Gdańskiej. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej, Ministra Infrastruktury Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

Rejestracja na konferencję już trwa! Wstępny program i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie www.eata2023.com


Fundacja FRUIT