Wednesday, August 31, 2022

Change in Adam's email / phone

Starting with September 1st, 2022, Adam is no longer working at the Road and Bridge Research Institute (IBDiM). Thus his email and phone number have changed. Please contact him using adam.zofka at gmail.com

Zaczynając od 1 września 2002 r. Adam nie pracuje już w IBDiM i dlatego jego emial/numer telefonu uległy zmianie. W celu kontaktu, proszę użyć adam.zofka na gmail.com