Monday, December 30, 2019

VI KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2019

Adam zaprezentował dwa referaty podczas VI Krakowskich Dni Nawierzchni (LINK):
Zabiegi remontowe nawierzchni a cykl życia oraz  Wzmocnienie siatkami warstw asfaltowych. 


© Media-Pro 

LXII Techniczne Dni Drogowe

Adam miał zaszczyt wziąć udział w konferencji naukowo- technicznej pt."LXII Techniczne Dni Drogowe" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (strona www).   Adam zaprezentował referat pt. "200+ i co dalej? Plan dla polskiej infrastruktury drogowej".

Wednesday, October 16, 2019

PIARC World Road Congress Abu Dhabi | 6-10 October 2019

Ewa and Adam participated in the 26th World Road Congress in Abu Dhabi. It was very interesting meeting and enjoyable trip.  

Friday, September 20, 2019

200 lat Jeneralnej Dyrekcji Dróg i Mostów w Królestwie Polskim

Adam participated in seminar to celebrate 200 years of Polish National Road Administration.  More info under this LINK
Adam wziął udział w seminarium w ramach obchodów 200 lat od powołania Jeneralnej Dyrekcji Dróg i Mostów w Królestwie Polskim, czyli Centralnej Administracji Drogowej, której kontynuatorem działań jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Więcej informacji TUTAJ.


Wednesday, July 3, 2019

STAPLE Test Site visits launched!

STAPLE Consortium have started the Automated Test Sites visits on 19 of June 2019. We have visited test sites in the UK: Horriba-Mira and Midlands. On 3 of July we visited AlpLab test site located in Graz, Austria. The STAPLE consortium and CEDR CAD group members from RWS (Netherlands)  and ASFINAG (Austria) participated in the meetings and demonstrations. Virtual vehicle simulator and automated driving in testing environment were observed. Next visits are planned for Transpolis (France) and Aurora (Finland).


Monday, June 17, 2019

VII Kongres Infrastruktury Polskiej (12 czerwiec 2019)

Adam wziął udział w dyskusji panelowej podczas VII Kongresu Infrastruktury Polskiej 2019. Tematyka panelu dotyczyła dróg samorządowych, a dokładniej "Inwestycje w drogi samorządowe – skala potrzeb a rzeczywistość". Adam zwrócił uwagę m.in. na konieczność podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących procesu inwestycji i utrzymania w oparciu o systemowe zarządzanie aktywami i proaktywną strategię.

EATA conference in Granada, Spain (3-5 June 2019)

Adam presented his paper "Practical overlay design method for geogrid reinforcement of asphalt layers" during 8th European Asphalt Technology Association (EATA) Conference in Granad, Spain. Great place and excellent conference!

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Adam Zofka @ EATA2019 

Thursday, April 25, 2019

Associate Editor in RMPD

Adam was recently elected to serve as Associate Editor in prestigious journal Road Materials and Pavement Design (RMPD). He is one of 13 Editors who make sure that this journal publishes state-of-the-art research and maintains high scientific level.


RMPD journal

Monday, April 1, 2019

FIRM 2019

ERICA actively participated in the FIRM 2019 Conference (FEHRL event) in Brussels, March 26-28.
30th Anniversary of FEHRL was celebrated on March 26th with many important guests who had an influence on forming the "FEHRL family" over the years. Ewa participated in a bunch of interactive workshops for European projects and also for the STAPLE project via buzzmaster (https://www.buzzmaster.nl/en/). The event was a great success facilitating current European trends in automation, asset management, electrification, robotics ans skills. Congratulations FEHRL!


STAPLE Workshop in Tallinn March 6-7

ERICA participated in the STAPLE (Site Automation Practical Learning) project workshop on March 7th  in Tallinn (Estonia). STAPLE is funded by the CEDR 2017 transitional research project topic Automation. We had a great participation from NRAs and automotive sector.

Thursday, March 14, 2019

Proactive strategy for road asset management

Adam published his book on Proactive strategy for road asset management.

Link to IBDiM page about this book.

Proactive strategy for road asset management


Friday, January 25, 2019

Transportation Research Board (TRB) 2019

Ewa and Adam participated in TRB 2019 Annual Meeting in Washington DC. Among many other meetings, sessions, workshops etc. Adam organized ISAP workshop on noise measurements, participated in committee meetings (AFK20 - Asphalt Binders, AHD18 - Pavement Preservation) and chaired one of the sessions on surface treatments (e.g. slurry seals, chip seals, fog seal).

 

One of many poster sessions