Thursday, June 4, 2020

Profesor Adam Zofka

Postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku Prezydent RP Pan Andrzej Duda nadał Adamowi Zofka tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Akt nadania tytułu profesora dla Adama Zofka