Thursday, November 10, 2016

infraBIM

Konferencja infraBIM – BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej
infraBIM conference - BIM implementation in road/rail infrastructure