Monday, February 17, 2020

Adam na XII Seminarium Techniczne, SITK RP, O/Białystok (3-5 luty 2020)

Adam wziął udział w XII Seminarium Technicznym zorganizowanym przez SITK RP, O/Białystok. Adam przedstawił prezentację pt. "Proaktywna strategia w utrzymaniu infrastruktury drogowej".  Bardzo interesujące wykłady i wspaniałe miejsce!